top of page

İnsanoğlu binlerce yıl çadırlarda yaşadı. Doğa ile uyumlu bir yaşam biçimi tercih etti. Kabuk bu geleneği günümüz vizyonu ile yeniden yaratıyor...

kabuk eva
kabuk eva new

68 ---> 84 m2 (Asma Kat)

Image by Noah Buscher

1 Kabuk 10 Fidan

Kabuk yapımında kullanılan ağaçları doğaya geri kazandırmak adına, satın aldığınız Kabuk için sizin adınıza 'Tema Vakfı'na 10 adet fidan bağışlıyoruz.

Tema Vakfı
bottom of page